SHAMLI CNG Outlets

S.No. Retailed Outlet Location Address Phone No OMC
1 RAJ FILLING STATION Shamli Kheri Karmu, Uttar Pradesh 247776 8826378900 BPCL
2 CHAUDHARY S S Shamli Mundetkalan, SH-82, Karnal Road, DT MUZAFARNAGAR, Shamli, Uttar Pradesh 670900 9756841008 HPCL